Chef : เชฟจ๋า

เรื่องราวของ พ่อครัว ที่ถูกไล่ออกจากร้านอาหาร เนื่องจากการที่เขาไม่ยอมทำอาหารตามเมนู จนทำให้เขาต้องกู้เงินมาเช่ารถ เพื่อที่จะเปิดร้านอาหารเล็กๆของตัวเองในรถตู้ เพื่อหาเงินเลี้ยงชีพต่อไป


loading...loading...

มาพูดคุยเกี่ยวกับหนังกันจ้า