1987: When the Day Comes (2017)

1987- When the Day Comes (2017)

จินกูรับบทเป็นปาร์คจงชอล นักศึกษาที่เข้าร่วมในเหตุการณ์การเรียกร้องประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ เมื่อปี 1987 หลังจากถูกจับกุมและถูกสอบสวน เจ้าตัวก็ไม่ยอมปริปากบอกแหล่งซ่อนตัวของเพื่อนร่วมขบวนการ ทำให้ถูกทรมานด้วยวิธี waterboarding (คือการเอาผ้ามาคลุมหัวคลุมหน้าแล้วเอาน้ำราดเข้าปากเข้าจมูก เพื่อให้เกิดอาการเหมือนคนจมน้ำ) และบีบคอจนทำให้เขาเสียชีวิตระหว่างการสอบสวน การเรียกร้องประชาธิปไตยในปีนั้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและกระบวนการยุติธรรมครั้งสำคัญของเกาหลีใต้

แจ้งหนังเสีย
UFABET
UFABET