Bad Day for the Cut (2017) : เดือดต้องล่า ฆ่าล้างแค้น

, ,

ทั้งชีวิตของชายผู้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร และมีเพียงแม่กับไร่ จนกระทั่งแม่ของเขาถูกฆ่าตาย ความโกรธแค้นจึงทำให้เขาต้องออกตามล่าผู้ที่ทำผิด

แจ้งหนังเสีย คลิ๊กLive Chat