Be with You (2018): ปาฏิหาริย์ สัญญารัก ฤดูฝน

Be with You (2018)- ปาฏิหาริย์ สัญญารัก ฤดูฝน

Be With You ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตของชายหนุ่มที่สูญเสียภรรยาไป แต่ก่อนที่ภรรยาของเขาจะเสียชีวิต เธอกลับทิ้งคำสัญญาเอาไว้ว่าเธอจะกลับมาหาเขาอย่างแน่นอน และสุดท้ายปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจริง เมื่อเธอได้กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งจริงๆ แต่กลับไม่หลงเหลือความทรงจำใดๆเลย

Loading...