Betty Blue (1986)

ดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่อง La matin เรื่องราวของ ช็อร์ก ชายวัย 30 ความใฝ่ฝันของเขาคือ การเป็นนักเขียนนวนิยาย เรื่องเดียวที่เขาเขียนขึ้นมากลับถูกซุกซ่อนไว้ มันไม่เคยมีโอกาสได้ผ่านสายตาของใครเลย เบ็ตตี้ หญิงวัย 20 ผู้ไม่เคยยอมรับอะไรง่ายๆ ตราบที่มันขัดต่อสติสัมปชัญญะของตนเอง จากมุมของช็อร์ก เบ็ตตี้คือยากระตุ้นความคึกคักอย่างประหลาด จากรสชาติอันรัญจวญทางกามารมณ์อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ไปจนถึงอะไรอื่นๆ ซึ่งเขาไม่สามารถทำนายได้ล่วงหน้าเลยแม้แต่นาทีเดียว เขารู้แต่ว่าเบ็ตตี้คือ พายุ แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดคงเป็น เธอกลายเป็นคนแรกที่อ่านนวนิยายของช็อร์ก และเธอเป็นคนแรกที่เชื่อมั่นว่า เขาคืออัจฉริยะทางวรรณกรรม เธอเข็นต้นฉบับนวนิยายของช็อร์กออกมาจนเสร็จสิ้น เพื่อจัดส่งไปรับการพิจารณาจากสำนักพิมพ์ต่างๆ เธอรอคอยด้วยใจจดจ่อ และหลายคนก็ได้เจ็บเนื้อเจ็บตัวกันไปตามระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิงคือ ตัวเธอเอง

แจ้งหนังเสีย
UFABET
UFABET