Can You Ever Forgive Me? (2018)

Can You Ever Forgive Me? (2018)

บอกเล่าเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อผู้เขียนชีวประวัติชื่อดัง “ลี อิสราเอล” ไม่สามารถตีพิมพ์ได้อีกต่อไปเพราะเธอหลุดพ้นจากรสนิยมปัจจุบันเธอเปลี่ยนรูปแบบงานศิลปะของเธอไปสู่การหลอกลวงโดยแจ็คเพื่อนผู้ซื่อสัตย์

พูดคุย/แจ้งปัญหาได้ที่ Live Chat