Chef : เชฟจ๋า

เรื่องราวของ พ่อครัว ที่ถูกไล่ออกจากร้านอาหาร เนื่องจากการที่เขาไม่ยอมทำอาหารตามเมนู จนทำให้เขาต้องกู้เงินมาเช่ารถ เพื่อที่จะเปิดร้านอาหารเล็กๆของตัวเองในรถตู้ เพื่อหาเงินเลี้ยงชีพต่อไปthe_silde_banner-300x250


the_silde_banner-300x250