Citizen Kane (1941): ซิติเซน เคน

Citizen Kane (1941)- ซิติเซน เคน

หลังจากการเสียชีวิตของผู้บริหารสำนักพิมพ์, นักข่าวหลายสำนักต่างตะเกียกตะกายเพื่อค้นหาความหมายของคำพูดสุดท้ายของเขา

Bookmark the permalink.