Days of Being Wild (1990)

Days of Being Wild (1990)

เริ่มจากชีวิตที่ไร้ฝั่งของชายหนุ่มนักรักที่มีคำถามดำมืดติดอยู่ในใจ หญิงสาวสองคนที่ผ่านเข้ามาและไม่อาจเข้าใจในเกราะที่เขาสร้างขึ้น จนเมื่อเขาตัดสินใจสลัดมันทิ้งออกสู่โลกความจริง กับเส้นทางชีวิตที่เขาเชื่อและเลือกที่จะเดินเอง

พูดคุย/แจ้งปัญหาได้ที่ Live Chat