Dead Body (2017): เกมส์มรณะ

Dead Body (2017)- เกมส์มรณะ

เด็กนักเรียนมัธยมเก้าคนฉลองการสำเร็จการศึกษาที่บ้านอันเงียบสงบในถิ่นทุรกันดาร เมื่องานเลี้ยงจบลงพวกเขาเล่นเกม แต่เมื่อผู้ร่วมงานคนหนึ่งพากันเล่นเกมไปไกลเกินจริง แล้วฆ่าแขกคนอื่นทีละคน ทำให้พวกเขาต้องรับมือและหลบหนีจากฆาตกรก่อนที่มันจะสายเกินไป

ดูหนังไม่ได้ ไฟล์มีปัญหาแจ้งได้ที่ Live Chat