Deadpool (2016) : เดดพูล

Deadpool

เวด วิลสัน อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจที่ผันตัวเองเป็นทหารรับจ้าง เขาได้พบรักกับสาวที่เข้ากันดีทุกอย่าง แต่แล้วเมื่อเขาได้เป็นโรคร้ายซึ่งจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน เขาจึงจากแฟนสาวที่รักไป และได้ใช้ร่างตนเองไปรับการทดลองลับ ทำให้เขามีพลังสมานแผลได้อย่างรวดเร็ว แต่ต้องหน้าตาอัปลักณ์ เขาจึงออกล่าตามหาคนที่เกือบจะทำลายชีวิตของเขาไป

Bookmark the permalink.