Dude (2018)

ในช่วงสองสัปดาสุดท้ายก่อนเรียนจบชั้นมัธยมปลาย เพื่อนรักสี่คนต้องรับมือกับความสูญเสีย การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต แล้วก็สูบกัญชากันให้เต็มปอด

ดูหนังไม่ได้ ไฟล์มีปัญหาแจ้งได้ที่ Live Chat