First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers (2017) เมื่อพ่อของฉันถูกฆ่า

, ,

Loung Ung (Sareum Srey Moch) ผู้เขียนและนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนชาวกัมพูชา เธอเล่าถึงความน่าสะพรึงกลัวที่เธอต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อยามเป็นเด็ก ภายใต้การปกครองของ เขมรแดง

Bookmark the permalink.