Flight of the Phoenix (2004): เหินฟ้าแหวกวิกฤติระอุ

, ,

เมื่อเครื่องบินลำเลียงสินค้าที่เต็มไปด้วยคนงานขุดเจาะน้ำมัน ตกลงกลางทะเลทรายโกบีที่ห่างไกลผู้คน และถูกตัดขาดจากการสื่อสารโดยสิ้นเชิง ต้องเผชิญกับสภาพอากาศอันเลวร้าย และไร้ทางขอความช่วยเหลือ พวกเขาจึงเริ่มตระหนักว่าทางเดียวที่จะรอดได้คือ การซ่อมเครื่องบินลำนี้ให้กลับมาใช้ได้อีกครั้ง

Bookmark the permalink.