Forrest Gump : อัจฉริยะปัญญานิ่ม

forrest gump

ในช่วงสามทศวรรษแห่งความโกลาหล ฟอร์เรสท์ (ทอม แฮงค์) ดำเนินชีวิตในช่วงต่างๆที่ผันเขาจากคนร่างกายพิการ ไอคิวต่ำ ไปเป็นดาราอเมริกันฟุตบอล จากวีรบุรุษในสงครามเวียดนามเป็นเศรษฐี จากเกียรติทำเนียบขาวไปสู่อ้อมกอดของผู้ที่เขามีใจรักจริง