Funny Games (1997)

Funny Games (1997)

เรื่องราวของครอบครัวพ่อแม่ลูกชนชั้นกลาง สามคนได้เดินทางไปเที่ยวในวันหยุดที่บ้านพักติดทะเลสาบนอกเมืองด้วยรถส่วนตัว เมื่อมาถึงที่พัก ก็มีชายหนุ่มสองคนข้างบ้าน แต่งตัวดี สะอาดสะอ้าน หน้าตาเป็นมิตร เข้ามาขอไข่ไก่… จากนั้นบรรยากาศอันตึงเครียด กดดัน บั่นทอนประสาทก็เริ่มขึ้น

Bookmark the permalink.