Ghost Wars (TV Series 2017-2018)

Ghost Wars (TV Series 2017-2018)

โรมัน เมอร์เซอร์ ชายผู้โดดเดี่ยวและแปลกแยกต้องงัดเอาพลังจิตที่เก็บกดเอาไว้มาใช้เพื่อปกป้องเมืองทุรกันดารในรัฐอลาสกาจากสิ่งเหนือธรรมชาติที่จ้องเอาชีวิตผู้คน

Ghost Wars