Gremlins 2: The New Batch (1990) ปีศาจแสนซน 2

คราวก่อนเหล่าปีศาจซนอาละวาดแถวคิงส์ตัน ฟอส์ อันเป็นเขตชานเมือง คราวนี้มันมาที่นิวยอร์คซิตี้ เพื่อแผลงฤทธิ์แสบสยองปนหรรษายิ่งกว่าเดิม

Bookmark the permalink.