Hackers (1995): เจาะรหัสอัจฉริยะ

Hackers

เรื่องราวของกลุ่มเด็กวัยรุ่นจอมอัจฉริยะ ที่ได้รวมตัวกันเพื่อหาทางทำลายแผนการของนักเจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พยายามจะขโมยเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ต

Bookmark the permalink.