Harakiri (1962)

Harakiri (1962)

เมื่อสงครามซามูไรสิ้นสุดลง ก่อให้เกิดซามูไรไร้นายจำนวนมากและอยู่ในสภาพอัตคัตแร้นแค้น เมื่อทนสภาพนั้นไม่ได้ หลายคนเลือกที่จะทำฮาราคีรี โดยขอทำพิธีที่ลานบ้านขุนนางใหญ่แต่มักจะได้รับการช่วยเหลือทุกครั้ง แต่ซามูไรคนหนึ่งยืนยันที่จะทำฮาราคีรีให้ได้

ดูหนังไม่ได้ ไฟล์มีปัญหาแจ้งได้ที่ Live Chat