Haunted School (2016): โรงเรียนผี

Haunted School (2016)- โรงเรียนผี

เมื่อนักเรียนกลุ่มหนึ่งหนีงานปฐมนิเทศมาจับกลุ่มเล่าเรื่องผีในโรงเรียน ตัวละครเฮี้ยนในเรื่องเล่าทั้งหลายก็พากันมาหลอกหลอนให้พวกเขาได้เจอเต็มๆ

แจ้งหนังเสีย คลิ๊กLive Chat