I Confess (1953)

บาทหลวงคนหนึ่งได้ฟังฆาตกรสารภาพบาป แต่เขาก็เก็บสิ่งที่ฟังมาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด แม้ว่าจะถูกจับในฐานะฆาตกรเสียเอง

Download 1080p File
Loading...