I Fine Thank You Love You (2014): ไอฟาย แต๊งกิ้ว เลิฟยู้

,
I Fine Thank You Love You (2014)- ไอฟาย แต๊งกิ้ว เลิฟยู้

ยิมตั้งใจจะตามไปง้อแฟนถึงอเมริกาให้ได้ เขาจึงจ้างครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ แต่เรื่องราวกลับไม่เป็นไปอย่างที่คิด

พูดคุย/แจ้งปัญหาได้ที่ Live Chat