I Lost My Body (2019)

I Lost My Body (2019)

ผลงานอนิเมชั่นนี้ผสมผสานทั้งเรื่องรัก ความลึกลับ และการผจญภัยของชายหนุ่มผู้ตกหลุมรักและมือที่ถูกตัดซึ่งออกเดินทางตามหาเจ้าของทั่วปารีส

พูดคุย/แจ้งปัญหาได้ที่ Live Chat