I Spit on Your Grave: Vengeance is Mine (2015): เดนนรกต้องตาย 3

,
I Spit on Your Grave 3 Vengeance Is Mine

Jennifer Hills (Sarah Butler) สาวที่เคยถูกผู้ชายรุมข่มขืน และกะจะฆ่าทิ้ง แต่ชีวิตเธอยังไม่ถึงคาด และได้กลับมาแก้แค้นพวกเดนนรกทีละคน ในครั้งนี้เธอกลับมาอีกครั้งและรวมกลุ่มออกช่วยเหลือปกป้องคนอื่นๆ ในเมื่อกฎหมายบ้านเมืองทำอะไรเดนนรกพวกนี้ไม่ได้ เธอจะจัดการให้เอง

Bookmark the permalink.