If I Hadn’t Met You (TV Series 2018)

If I Hadn't Met You (TV Series 2018)

เอดูอาร์ด สามีและพ่อที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปกับอุบัติเหตุสุดโศกสลด ตัดสินใจเดินทางสู่จักรวาลคู่ขนานเพื่อหาทางเปลี่ยนชะตากรรมของภรรยาอันเป็นที่รัก

If I Hadn’t Met You Season 1

Bookmark the permalink.