Jack Reacher (2012) : ยอดคนสืบระห่ำ

แจ็ค รีชเชอร์ (ทอม ครูซ) อดีตมือสืบสวนของกองทัพ ไร้ซึ่งอาวุธต่างๆ เขาต้องใช้สมองและสองมือสองเท้า ลุยเดี่ยวแบบไม่กลัวหน้าไหน เพราะคติประจำใจของเขาคือ กฏหมายมีข้อจำกัด แต่เขาไม่มี สิ่งเดียวที่เขายึดถือ คือความถูกต้อง

Bookmark the permalink.