Joy (2018)

Joy (2018)

เมื่อใกล้หมดภาระหนี้สิน โสเภณีสาวชาวไนจีเรียในออสเตรียสอนงานเพื่อนร่วมอาชีพหน้าใหม่ที่ยังรู้สึกลังเลใจ และประเมินความเสี่ยงในการใช้ทางลัดสู่อิสรภาพ

Bookmark the permalink.