Les Misérables (2012): เล มิเซราบล์

les-mise%cc%81rables

สร้างจากวรรณกรรมอันเลื่องชื่อของฝรั่งเศส เมื่อปี 1862 โดยได้สะท้อนให้เห็นความทุกข์ยากของประชาชน ซึ่งไม่ได้ความเป็นธรรมและความเท่าเทียมในสังคม แต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นความงดงามของจิตใจมนุษย์ อันมีอิทธิพลผลักดันให้มนุษย์มุ่งมั่นที่จะกระทำความดีอย่างถึงที่สุด แม้ว่าจะต้องพบพานความยากลำบากก็ตาม

ดูหนังไม่ได้ ไฟล์มีปัญหาแจ้งได้ที่ Live Chat