Me Before You : มี บีฟอร์ ยู

me-before-you
player

ลู คลาร์ก (เอมิเลีย คลาร์ก) หญิงสาวที่กำลังดิ้นรนหางานทำ จนได้งานเป็นผู้ดูแล วิลเลียม เทรย์เนอร์ (แซม แคฟลิน) เศรษฐีผู้ป่วยอัมพาตที่ประสบอุบัติเหตุจนเดินไม่ได้ เพราะความใกล้ชิดสนิสนม เขาสอนเธอให้มีชีวิตอย่างที่ตัวเองอยากเป็น เธอเองก็สอนให้เขามีรักอีกครั้ง ซึ่งทำให้ชีวิตและจิตวิญญาณของพวกเขาได้เปลี่ยนไปจากตอนก่อนที่พวกเขาจะมาเจอกันthe_silde_banner-300x250


the_silde_banner-300x250