Mirage (2018): ภาพลวงตา

Mirage (2018)- ภาพลวงตา

ช่องโหว่ในห้วงเวลาทำให้เบราสามารถช่วยชีวิตเด็กชายคนหนึ่งเมื่อ 25 ปีก่อนไว้ได้ แต่เธอกลับต้องสูญเสียลูกสาวที่ตัวเองพยายามต่อสู้เพื่อนำเธอกลับมา

Bookmark the permalink.