Money Heist (La casa de papel) (TV Series 2017)

Money Heist (La casa de papel) (TV Series 2017)

La casa de papel หรือ Money Heist คือเรื่องราวของกลุ่มคนแปลกหน้ามือฉมังในการปล้นและฝีมือทางอาชญกรรมอันโดดเด่นที่รวมตัวกันโดย ศาสตรจารย์ผู้หนึ่งเพื่อทำการปล้นครั้งยิ่งใหญ่ที่โลกจะไม่มีวันลืม

Money Heist Season 1

Money Heist Season 2

Bookmark the permalink.