Mumbai’s King (2012)

Mumbai's King (2012)

เรื่องราวเกี่ยวกับการก้าวพ้นวัยนี้เป็นเรื่องของราหุล เด็กชายที่เติบโตขึ้นในสลัมมุมไบและมีพ่อขี้เหล้าคอยจ้องทุบตีเขากับแม่

Bookmark the permalink.