Neon Genesis Evangelion (TV Series 1995-1996)

Neon Genesis Evangelion (TV Series 1995-1996)

อีวานเกเลียน มหาสงครามวันพิพากษา: สิบห้าปีหลังจากอิมแพกครั้งที่สอง อิการิ ชินจิเข้าร่วมกับองค์กรเนิร์ฟของพ่อในฐานะพลขับหุ่นรบวัยรุ่นที่ต้องต่อกรกับเหล่าอสุรกายเทวทูต

Neon Genesis Evangelion