Ocean’s Eight (2018): โอเชียน 8

Ocean's Eight (2018)- โอเชียน 8

เป็นเพราะสถานการณ์ทั้งหมดเปลี่ยนไปแล้ว และตอนนี้ก็ถึงเวลาของ โอเชี่ยน หน้าใหม่! เมื่อกลุ่มสาวๆรวมทีมกันเพื่อวางแผน และเตรียมการปล้นครั้งใหญ่ยิ่งกว่าครั้งไหนๆในเมืองนิวยอร์ค

Bookmark the permalink.