One in a Billion (2016)

One in a Billion (2016)

ติดตามเรื่องราวของ ซัทนาม ซิงห์ ภามาระ บนเส้นทางแห่งความฝันที่จะเป็นนักบาสเก็ตบอลจากอินเดียคนแรก ที่ถูกเลือกให้เล่นในเอ็นบีเอ

แจ้งหนังเสีย คลิ๊กLive Chat