Patriot TV Series (2015)

Patriot TV Series (2015)

เรื่องย่อของ Patriot TV Series (2015)


ติดตามชีวิตที่ซับซ้อนของเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับ John Tavner ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านใช้อาวุธนิวเคลียร์

Patriot TV Series (2015) Season 1

Patriot TV Series (2018) Season 2

UFABET