Pee Mak (2013): พี่มาก พระโขนง

Pee Mak (2013)- พี่มาก พระโขนง

ในหนังตลกสยองขวัญนี้ เพื่อนๆ ของพ่อมากเพียงต้องการปกป้องเขา แต่แม่นากไม่ยอมให้เรื่องเล็กๆ อย่างความตายมาขวางกั้นรักแท้ที่เธอมีให้พ่อมาก

พูดคุย/แจ้งปัญหาได้ที่ Live Chat