Reign of Assassins (2010)

Reign of Assassins (2010)

เจิ้งจิง มือสังหารอันดับหนึ่งของกลุ่มศิลาดำ ตัดสินใจถอนตัวจากยุทธจักร เธอหนีไปใช้ชีวิตอย่างสงบที่กรุงปักกิ่งอย่างคนธรรมดา โดยได้นำ “กระดูกท่านโพธิ์” ซึ่งเชื่อว่าเป็นกระดูกของปรมาจารย์นักบวชยอดยุทธ ผู้ที่ได้ครอบครองจะกลายเป็นยอดฝีมือไร้ผู้ต้านทาน

Bookmark the permalink.