Resident Evil: Damnation (2012): ผีชีวะ สงครามดับพันธุ์ไวรัส

Resident evil damnation

ในภาคนี้จะได้พบกับเรื่องราวของ Leon S. Kennedy เจ้าหน้าที่สายลับพิเศษของสหรัฐฯที่ได้แทรกซึมไปปฏิบัติการยังประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งแถบยุโรปตะวันออกเพื่อตรวจสอบความจริงเกี่ยวกับข่าวลืออาวุธชีวภาพ B.O.W.s ที่ถูกผลิตและจะถูกนำมาใช้ในการทำสงคราม แต่หลังจากที่เขาได้เข้าไปสืบเพียงไม่นานทางรัฐบาลสหรัฐกลับมีคำสั่งให้เขาถอนตัวออกมาจากพื้นที่ในทันที! แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะค้นหาความจริง ลีออนจึงฝ่าฝืนคำสั่งและเดินหน้าเข้าสู่สนามรบเพื่อยุติห่วงโซ่ของโศกนาฎกรรมมากมายที่ได้เกิดขึ้นจากอาวุธเชื้อโรค B.O.W.s นี้

แจ้งหนังเสีย
fun88
bk8