Rupture (2016)

เมื่อคุณแม่ลูกหนึ่ง โดนองกรค์ลึกลับจับตัวไป ซึ่งก็ไม่รู้ว่าองค์กรณ์ลึกลับนี้ต้องการอะไร แต่ชีวิตของเธอก็ไม่ปลอดภัยซะแล้ว..

Bookmark the permalink.