Seven Something (2012): รัก 7 ปี ดี 7 หน

, ,
Seven Something (2012)- รัก 7 ปี ดี 7 หน

เรื่องราวความรักยุคใหม่สามเรื่องที่นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิตัล ชื่อเสียงชั่วประเดี๋ยวประด๋าว และการสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่

ดูหนังไม่ได้ ไฟล์มีปัญหาแจ้งได้ที่ Live Chat