Shimmer Lake (2017)

หนังบอกเล่าเรื่องราวด้วยการย้อนถอยหลังกลับไปที่วันก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้นในทุกๆวัน เป็นการสืบเสาะหาความจริงของนายอำเภอท้องถิ่น เพื่อสืบหาความลึกลับของอาชญากรทั้งสามคน ในเมืองเล็กๆ

Bookmark the permalink.