Species (1995) : สายพันธุ์มฤตยู…สวยสูบนรก

เมื่อมนุษย์โลกได้รับการติดต่อจากมนุษย์ต่างดาว และได้ส่งรหัสสายพันธุ์ DNA มาให้ พวกนักวิทยาศาสตร์จึงได้นำมาใส่ในตัวอ่อนของมนุษย์ ในส่วนของการวิวัฒนาการมากกว่ามนุษย์ปกติถึง 10 เท่า ตัวอ่อนได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีชื่อว่า ซีล เมื่อนักวิทยาศาสตร์ตระหนักได้ว่า เกิดข้อผิดพลาดขึ้นจนยากที่จะควบคุม จึงคิดทำลายซีลซะ แต่เมื่อถูกคุกคาม สัญชาติญาณการมีชีวิตรอดจึงเกิดขึ้น ซีลได้หลบหนีออกมา และเป้าหมายของเธอคือ ทำการขยายพันธุ์บนโลกให้ได้มากที่สุด

กรุณาอ่าน FAQ หากไม่สามารถรับชมภาพยนตร์ได้