Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski (2018)

ศิลปินในแอลเอกลุ่มหนึ่งค้นพบผลงานที่ถูกหลงลืมของสแตนนิสลาฟ ซูคาลสกี้ (1893-1987) นักประติมากรรมอัจฉริยะชาวโปแลนด์ และเรื่องราวชีวิตอันน่าเหลือเชื่อของเขา ค่อยๆถูกเปิดเผยออกมา

Bookmark the permalink.