Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004) เทกึกกี เลือดเนื้อ เพื่อฝัน วันสิ้นสงคราม

, ,

จินซก (วอน บิน) ในวัยชรา ได้รับแจ้งจากทีมนักโบราณคดีว่า ได้ขุดพบซากศพของพี่ชาย จินแต (จางดองกัน) ซึ่งหายสาบสูญระหว่างออกรบ เมื่อประมาณ 50 ปีก่อน ที่ในอดีตเคยเป็นสนามรบ สองพี่น้อง จินแตและจินซก อาศัยอยู่ในเมืองสงบแห่งหนึ่ง จินซกเรียนเก่ง เป็นความหวังของครอบครัว ส่วนจินแต แข้มแข็ง ห้าวหาญ เป็นช่างซ่อมรองเท้า เพื่อหาเงินช่วยส่งน้องชายให้ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย แต่แล้วก็เกิดสงครามเกาหลีขึ้น สองพี่น้องได้ถูกคัดเลือกให้ไปเป็นทหารเข้ารบพร้อมกัน แต่แล้วความรุนแรงในสนามรบ ชื่อเสียง และการกลายเป็นที่ยอมรับ ทำให้จินซก น้องชายเขาได้เฝ้ามองพฤติกรรมบ้าเลือดของพี่ชาย ด้วยความเคลือบแคลงสงสัยว่า เขากำลังทำทุกอย่างเพื่อตัวเอง หรือเพื่อครอบครัวกันแน่ ไม่นานทั้งสองคนก็อยู่คนละฝ่ายกัน

Bookmark the permalink.