Talk to Her (2002) : บอกเธอให้รู้ว่ารัก

, ,

ภาพยนตร์เกี่ยวกับความสุขในการเล่าเรื่อง และเกี่ยวกับคำพูดที่เป็นเหมือนอาวุธที่ใช้ต่อสู้กับความโดดเดี่ยว โรคร้าย ความตาย และความบ้า ภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับความบ้า ในลักษณะที่ว่า ความบ้านั้นใกล้เคียงกับความอ่อนโยนและสามัญสำนึกมากเสียจนไม่สามารถแยกความแตกต่างจากความปกติได้

แจ้งหนังเสีย คลิ๊กLive Chat