Tell Me Who I Am (2019)

Tell Me Who I Am (2019)

ในผลงานสารคดีเรื่องนี้ อเล็กซ์ไว้วางใจให้แฝดน้อง มาร์คัสเล่าเรื่องราวในอดีตก่อนสูญเสียความทรงจำให้ฟัง ทว่ามาร์คัสเก็บงำความลับอันดำมืดของครอบครัวเอาไว้

ดูหนังไม่ได้ ไฟล์มีปัญหาแจ้งได้ที่ Live Chat