Thackeray (2019)

Thackeray (2019)

จากนักวาดการ์ตูนที่สร้างกระแสวิจารณ์มาเป็นนักการเมืองใหญ่ในมุมไบ ภาพยนตร์ชีวประวัติเรื่องนี้เล่าถึงการขึ้นสู่ความนิยมของบาล ทักเกอเรย์ ผู้ก่อตั้งพรรคฝ่ายขวา “ศิวะเสนา”

Bookmark the permalink.