Thank You for Smoking (2005)

Thank You for Smoking (2005)

Thank You for Smoking เล่าเรื่องราวของ lobbyist บริษัทบุหรี่ (น่าจะคุ้นกับศัพท์นี้แล้วนะ เพราะใครก็ไม่รู้หน้าเหลี่ยมๆก็ใช้บริการเหมือนกัน) ชื่อ Nick Naylor ผู้มีหน้าที่ออกสื่อและคอยต้านฝ่ายต่อต้านการสูบบุหรี่ โดยวิธีการของบริษัทบุหรี่เหล่านี้ก็คือการตั้งสถาบันศึกษาเกี่ยวกับยาสูบ เพื่อทำงานวิจัย(แบบขอไปที)แล้วนำมาประชาสัมพันธ์ออกสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ แต่ภายใต้หน้ากากนั้นก็มุ่งแสวงหากำไร ในหนังจะแสดงให้เห็นความคิดว่าทำยังไงคนจะสูบบุหรี่มากขึ้น ถึงขนาดที่ว่ายัดเงินให้เอเยนต์ดาราและผู้สร้างหนังให้ใส่ฉากดาราดังสูบบุหรี่ลงไปในหนัง

พูดคุย/แจ้งปัญหาได้ที่ Live Chat